Direct aanmelden

De maandelijkse vergoeding voor de ontvangst van de TV en radioprogramma's, het beheer en onderhoud van het kabelnet bedraagt voor 2012 €15,95 per maand inclusief BTW, en is eenmaal per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd, ingaande vanaf de datum van aansluiten.

Als u ons machtiging verleend tot automatische incasso bedraagt de maandvergoeding slechts €14,95 per maand!

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en aan ons toe te zenden.

Hierbij meld ik mij aan als abonnee op de 'Kabel-Lingemeer' en verklaar bekend te zijn en akkoord te gaan met de 'Algemene Voorwaarden'

Aanmeldformulier

Betaling per kwartaal


©2016 Kabel Lingemeer
Website door Red Frog